“Een individu kan misschien weinig betekenen, zou je denken. Maar als iedereen stappen begint te maken, dan maakt dat als geheel een groot verschil”, stelt Roman van den Broek, een van de studenten aan de Universiteit Twente. Als kind was hij al gefascineerd door het klimaat en deed hij onder meer mee aan de Kinderklimaattop die Klimaatverbond Nederland regelmatig organiseert. “Je weet dat er maatregelen nodig zijn om verdere klimaatverandering te beperken. Als kind zie je makkelijker de oplossingen om hiermee aan de slag te gaan. Dan zie je alleen maar mogelijkheden. Als je eenmaal ouder wordt merk je dat er toch wel haken en ogen zitten om dit probleem ‘even’ op te lossen.

Roman is niet bij de pakken neer gaan zitten. Samen met collega studenten van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool wil hij de maritieme sector uitdagen om verder te verduurzamen. De kennis daarvoor halen de studenten uit hun prestigieuze project Solar Boat Twente. Klimaatvloggers Youp en Myron gingen op bezoek bij Roman en zijn medestudenten en maakte bovenstaand verslag.