Op vrijdag 11 februari 2022 viert Nederland de zestiende Warmetruiendag: de vrolijkste actiedag voor gezamenlijke energiebesparing. Wie na alle klimaattoppen snakt naar concrete actie, kan vanaf vandaag tot en met Warmetruiendag hier klimaatacties aanmelden.

Redden we met een (extra) warme trui het klimaat?

Hoe klein een energiebesparing ook lijkt, zodra je er meer mensen bij betrekt of langere tijd doorzet, heb je samen enorme impact. We onderschatten vaak de kracht van onszelf en wat we samen kunnen betekenen. Individuen, gezinnen, buren, collega’s, kantoren, scholen en sportclubs hebben samen veel impact: als iedereen één graadje lager stookt, één stookseizoen lang, bespaart dat 1 megaton CO2; dat is een flinke hap uit de 3,4 megaton uitstoot die Nederland voor 2030 moet besparen in alle gebouwen.

Positieve energie

“Klimaatverandering is een crisis van gigantische omvang, die we samen moeten aanpakken, waarbij we geen middel onbenut mogen laten. Energiebesparing verdient daarbij veel meer aandacht en inzet, omdat we er de huidige trend van stijgend verbruik mee doorbreken en vervuilende uitstoot mee vóórkomen”, legt directeur Petra Lettink van het organiserende Klimaatverbond Nederland uit. “Warmetruiendag is een collectieve glijbaan van CO2-besparingsacties met de warme trui als symbool voor wat we nú al kunnen doen!”

Wat wil Warmetruiendag?

Eenvoudig: onze CO2 uitstoot moet en kan nú omlaag. Niet in 2030, 2050 of 2070. Dat lukt door samen in actie te komen. Inmiddels deden al zo’n 3 miljoen mensen mee door de verwarming een standje lager te zetten of in te regelen en met andere slimme CO2 besparingsacties; want samen energie besparen geeft energie. Kijk voor voorbeelden op www.warmetruiendag.nl en meld daar vanaf vandaag tot en met 11 februari weer nieuwe klimaatacties aan.

Klimaatverbond Nederland

Warmetruiendag wordt ieder jaar op een vrijdag in februari georganiseerd door Klimaatverbond Nederland, de samenwerking voor goed klimaatbeleid van ruim 150 gemeenten, provincies en waterschappen.

Achtergrond/zie ook: