Op vrijdag 15 februari viert Nederland de dertiende Warmetruiendag. In heel Nederland trekken mensen weer massaal extra warme truien en vesten aan en draaien de kachel een paar graden lager: thuis, op school en op het werk. De warme trui staat symbool voor alles wat mensen nu zélf kunnen doen om verdere klimaatverandering tegen te gaan: samen hebben we impact.

Samen de grootste klimaatactie van Nederland

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is energiebesparing cruciaal: de knop moet letterlijk om. De nu al ruim 200.000 actief aangemelde deelnemers aan Warmetruiendag zetten de verwarming lager, trekken een extra warme trui aan en besparen per graad 6 procent energie, kosten en uitstoot. Samen hebben we impact: als heel Nederland alleen op Warmetruiendag één graadje minder warm stookt, bespaart dat al 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO2. Een heel stookseizoen lager stoken zou neerkomen op een besparing van 1 megaton van het broeikasgas CO2, bijna 30 procent van de CO2-reductie die Nederland in 2030 in de gebouwde omgeving wil realiseren.

Dag van heel Nederland

Veel mensen maken zich zorgen om het klimaat en samen energie besparen werkt aanstekelijk; niet alleen mensen thuis doen mee, ook veel decentrale overheden zoals gemeenten, provincies, een hoogheemraadschap en een veiligheidsregio doen mee, net als scholen en bedrijven. Ruim 70 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs door het hele land hebben zich aangemeld, net als  Maastricht University, de hogeschool Utrecht en Avans Hogeschool, een aantal kinderdagverblijven en zorginstellingen. Ook bij bedrijven zoals Friesland Campina, Stayokay, en Landal gaat de verwarming een standje lager.

Motto 13e editie: verwarm elkaar, niet de wereld

Het motto van deze dertiende editie is ‘Verwarm elkaar, niet de wereld’. De betrokkenheid bij het klimaat is groot, de potentie van energiebesparing is enorm en samen maken we een wereld van verschil. Eigen acties kun je delen met #warmetruiendag op Twitter, Facebook en Instagram. Deelnemers kunnen hun actie hier aanmelden. Een overzicht van de leukste acties per provincie staat in de bijlage.

Klimaatverbond Nederland

Warmetruiendag is een initiatief van Klimaatverbond Nederland, het samenwerkingsverband van gemeenten, provincies en waterschappen voor ambitieus klimaatbeleid. EnergyCoin Foundation en om I nieuwe energie maken deze Warmetruiendag mede mogelijk.