Het Koploperproject helpt bedrijven en andere organisaties om op een inspirerende en praktische manier duurzamer te gaan ondernemen en zo te werken aan een toekomstbestendige organisatie en duurzame producten en diensten. Op hun beurt maken de Koplopers weer andere ondernemers enthousiast en trekken zo het peloton mee. Samen zorgen ze voor een sterke en toekomstbestendige regionale economie.

Initiatief

Het Koploperproject is een initiatief van Jaap de Vries van sociale onderneming DZyzzion en wordt uitgevoerd in samenwerking met regionale partners en adviseurs. Zo wordt ervoor gezorgd dat de projecten goed ingebed zijn in de regio. Sinds de start van het project in 2010 deden al meer dan 450 bedrijven en andere organisaties mee.

Werkwijze

De Koplopers krijgen individuele begeleiding en leren ook veel van elkaar. Na een integrale nulmeting gaan ze aan de slag met een praktische duurzaamheidsagenda en leren ze beter communiceren over duurzaamheid. Duurzaam ondernemen wordt zo een structureel verbeterproces in plaats van losse maatregelen. Door de maatwerkbegeleiding ontdekken de Koplopers waar zij impact kunnen maken en welke keuzes voor hen al dan niet relevant zijn. Zo leren ze de bomen door het bos weer zien in het veelvoud van mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. De thema’s uit de internationale richtlijn ISO 26000 zijn hiervoor de leidraad, maar ook de SDG’s en andere kaders komen aan de orde. Het is aan de Koplopers zelf waar hij/zij zich het prettigst bij voelt. De doorlooptijd van het project is gemiddeld ongeveer een jaar. De tijdsbesteding per bedrijf is ongeveer 40 uur, maar dat kan per bedrijf sterk verschillen.

Voor gemeenten

Als gemeente kan je veel doen om je ondernemers te helpen verduurzamen, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen voor ondernemers via de website, bijeenkomsten, bedrijvencontactfunctionarissen etc. Vaak blijft het dan echter bij een tijdelijke inspiratie en gaan ondernemers daarna weer over tot de orde van de dag. Doordat ondernemers in een Koploperproject gedurende een langere periode samen met andere ondernemers echt met de materie aan de slag gaan, wordt het beter geïnternaliseerd.

Organisatie

Het organiseren van een Koploperproject is dus een leuke, praktische maar vooral ook hele effectieve manier om lokale ondernemers te helpen bij verduurzaming en daarmee bij te dragen aan de versterking van de regionale economie. Al bijna 20 gemeenten gingen ermee aan de slag. Sommigen willen graag een hele actieve rol in het project en anderen beperken het liever tot faciliteren. Het is allemaal prima. In overleg wordt bepaald wie wat doet. Omdat er vaak gebruik gemaakt wordt van provinciale subsidies en voucherregelingen, samen met eigen bijdragen van de ondernemers, is er in de meeste gevallen geen budget van de gemeente nodig voor het project zelf. Wel dragen gemeente vaak iets bij aan het afsluitende symposium.

Zelf meedoen

Vaak besluit de gemeente om zelf ook als Koploper mee te doen, om zo het goede voorbeeld te geven. Dat stimuleert ook de deelnemende bedrijven en draagt bij aan meer onderling begrip en betere samenwerking. En natuurlijk is het voor de gemeentelijke organisatie zelf ook een noodzaak om te verduurzamen.

“Het Koploperproject is een van de weinige projecten die echt aanslaat bij bedrijven. Het is hartstikke leuk om aan mee te werken.” Jan Gropstra, Gemeente Ooststellingwerf.

Meer informatie op www.koploperproject.nl of via info@koploperproject.nl.