Bij het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad gaat het om de optimale combinatie van techniek en gedrag. Het aanpassen van de woning is een vereiste, of het nu gaat om eenvoudige maatregelen zoals isolatie, de overstap naar duurzame energie door de aanschaf van zonnepanelen of een zonneboiler of ingrijpender maatregelen. Maar de hoogte van de energierekening wordt vervolgens bepaald door de gebruiker, de bewoner van het huis. We krijgen met z’n allen steeds meer apparaten en gadgets in huis die allemaal elektriciteit verbruiken. Inclusief verlichting hebben we gemiddeld 100 electra-verbruikers in huis! Wat je wilt is dat bewoners bewust worden van hun energieverbruik.

En dat begint met het meten. Het meten van energieverbruik leidt tot energiebesparing is de ervaring van gemeenten die hun energieverbruik al monitoren, blijkt uit factsheets van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  Dan kom je er namelijk achter dat er bijvoorbeeld installaties niet goed afgesteld zijn, of dat de vloerverwarming al 10 jaar lang op continu staat. Dankzij de opkomst van de slimme meter kan iedereen nu snel en eenvoudig inzicht krijgen in het real time energieverbruik.

Steeds nieuwe manieren bedenken

Vaak is het aantrekkelijk genoeg om te weten dat je geld kunt besparen door bewuster om te gaan met je energie. En in het begin is het erg leuk, zo’n digitale of slimme meter. Maar zodra de grootste energieslurpers ontdekt en geëlimineerd zijn of bewuster gebruikt worden zakt de motivatie tot energiebesparing vaak in. Dan is het zaak om een nieuwe impuls te geven, die weer effect heeft op dat gedrag. Door het introduceren van een wedstrijdelement zoals in de Klimaatverbond Energy Battle zorg je voor een vernieuwde bewustwording. En als je daarna met je gemeente tijdens een landelijke actiedag als de Greenchoice Warmetruiendag (op 7 februari is het weer zo ver!) laat zien wat je al hebt bereikt op het gebied van energiebesparing inspireer je anderen om ook in actie te komen. Daarin sluit ik me aan bij Vera Dalm die in haar blog schrijft: “Het blijft dus zaak continu nieuwe manieren te bedenken om mensen in actie te krijgen. Daar ligt een rol voor alle partijen, van gemeenten tot energiebedrijf; elke keer opnieuw bedenken waar u het thema energie en energiebesparing ter sprake kunt brengen.”

Praktijkvoorbeeld: Klimaatverbond Energy Battle, bijna € 200,- besparing in 4 maanden

Dit stookseizoen zijn ruim 300 huishoudens in teamverband in de Klimaatverbond Energy Battle thuis energie aan het besparen met behulp van een slimme meter. Via een wedstrijdwebsite houden ze hun besparingen bij en krijgen ze inzicht in de besparing van hun team en dat van de andere teams. De teams bestaan uit medewerkers van de gemeente, burgers, bedrijven, MKB en scholen. Dit jaar doen er 11 gemeenten mee. In eerdere edities werd in vier maanden tijd gemiddeld 17,6% elektriciteit bespaard; dat staat gelijk aan het stroomverbruik van 77 gemiddelde huishoudens. De gemiddelde besparing per jaar per deelnemer was 894 kWh; dat is omgerekend bijna € 200,- per deelnemer! Deze energiebesparingswedstrijd is een mooi voorbeeld van hoe het toevoegen van een wedstrijdelement mensen weer motiveert om hun gedrag (opnieuw) aan te passen.

Greenchoice Warmetruiendag van Klimaatverbond

Tijdens deze nationale actiedag roepen we heel Nederland op om energie te besparen. Gemeenten, scholen, bedrijven en particulieren zetten de thermostaat een graadje lager en trekken een warme trui aan. Als we dat allemaal doen, houden we meer geld over om te investeren in energiebesparing. Daarnaast is deze dag bedoeld als een uitdaging: laat zien wat je al doet aan energiebesparing, of organiseer een actie op de dag zelf! Al meer dan 130.000 deelnemers, dus meld je ook aan en start met besparen!