De voortgang van lokaal klimaatbeleid wordt in de regel getoetst aan de hand van cijfermatige CO2-monitors, zoals de Klimaatmonitor. Het zijn behulpzame monitors voor het meten van de daadwerkelijke CO2-besparing en bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de lokale opwekking van duurzame energie.

Echter zijn de gegevens nooit actueel beschikbaar en geven ze geen overzicht van het beleid dat gevoerd wordt om die ontwikkelingen teweeg te brengen.

Actueel beeld

Klimaatverbond Nederland heeft een beleidsmonitor ontwikkeld, die ter aanvulling is op bestaande monitors, en een actueel beeld geeft van de beleidsuitvoering. De weergave van de beleidsuitvoering is opgedeeld in beleidsvelden zoals mobiliteit en gebouwde omgeving, met onderliggende thema’s zoals een duurzame overheid en financiering. Zo kunnen lokale overheden de actuele status van de beleidsuitvoering inzien, inzoomen op specifieke beleidsvelden en thema’s en zich spiegelen aan en leren van andere lokale overheden.

Inzicht in de voortgang

Vooralsnog is de beleidsmonitor van Klimaatverbond Nederland alleen beschikbaar voor de gemeenten. Het doel is om een beleidsmonitor te ontwikkelen voor alle lokale overheden. De beleidsmonitor van Klimaatverbond Nederland voor gemeenten werd in begin 2019 in Gelderland uitgevoerd. Het werd door ruim 90% van de Gelderse gemeenten ingevuld. De resultaten van deze monitoring zijn vastgelegd in een rapport, dat een goed beeld geeft van de voortgang van de verwezenlijking van de Gelderse gemeentelijke klimaatambities.

Tevens geeft het de Gelderse gemeenten concreet inzicht in welke gemeenten op welke beleidsterreinen reeds vergevorderd en ambitieus beleid voeren, zodat de samenwerking gezocht kan worden. Het bevordert lokale en regionale samenwerking en uitwisseling. U kunt het rapport ‘Lokaal Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden’ op onze website vinden.

Binnenkort wordt meer informatie gepubliceerd over de beleidsmonitor en mogelijke ontwikkelingen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u terecht bij Lawrence Cheuk.