De kinderen doen een lekkere warme trui aan en de verwarming gaat een graadje lager (op 19 graden).
Er is extra aandacht voor in de klas en school waarom we dit doen.