We hebben een inspiratiegids voor overheden ontwikkeld. Hierin staan volop tips hoe overheden zelf kunnen deelnemen aan deze nationale dag van energiebesparing, maar ook hoe anderen te enthousiasmeren ook mee te doen. Samen gaan we energieverspilling lokaal te lijf!

De gids staat vol interessante feiten over energiebesparing, voorbeeldbrieven om medewerkers en collega’s op de hoogte te stellen, tips met originele & energiebesparende acties en ideeën voor een social media campagne.

Download hier de inspiratiegids (2018).

Achtergronden

Het idee van Warmetruiendag is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager en bespaar 6% energie per graad en dus 6% CO2 uitstoot. Gemeenten, waterschappen en provincies doen vaak al heel veel, sommigen zetten zelf de thermostaat lager, anderen doen dit al het hele jaar door en bouwen hele energieneutrale wijken. Warmetruiendag is dan het platform bij uitstek om deze energiebesparingssuccessen te delen. Zo gaan we samen -een keer per jaar- energieverspilling (extra) te lijf! Belangrijk! Vergeet dus niet om uw gemeente, waterschap of provincie aan te melden via deze website.

Aanmelden voor Warmetruiendag.

Nederlandse gemeenten zijn goed bezig – maar good housekeeping is belangrijk!

En er zijn meer dan genoeg gemeenten die een mooi voorbeeld of resultaat kunnen noemen. Uit een onderzoek van het Klimaatverbond blijkt dat ruim 83% van de deelnemende gemeenten 100% groene energie gebruikt. Opvallend is bovendien, dat ruim 65% van de gemeenten zich actief bezighoudt met het opwekken van eigen energie (zon, wind, water). Het aandeel van eigen energie ten opzichte van het totale energiegebruik blijft in bijna de helft van de gemeenten nog beperkt tot 1% of minder. Een kleine 15% van de gemeenten wekt daarentegen al zo’n 2 tot 5% van het totale energieverbruik zelf op. Dit geldt voor zowel de grotere als voor de kleinere deelnemende gemeenten. Bijna driekwart van de respondenten  is het eens met de uitspraak van het Energieonderzoek Centrum Nederland, waarin is berekend dat  het realistisch is om 5 tot 15% op energiekosten van een gemeente te besparen door goed energiemanagement. De belangrijkste conclusie van het onderzoek: Hoe groot of hoe klein een gemeente ook  is, energiedoelstellingen zijn haalbaar!

Tips

 • Lees de tips van Meer met Minder in hun rapport Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing.
 • Neem een voorbeeld aan het Nijmeegs Energie Convenant: samen met inwoners en bedrijven bespaart de gemeente maar liefst 3% energie per jaar. Zie ook de campagne Ons Groene Hert (hart).
 • Meld uw gemeente aan voor een zonatlas en breng visueel en interactief in kaart welke daken n uw gemeente in aanmerking komen voor zonnepanelen.
 • Elk jaar vindt het  Nationale Klimaatstraatfeest plaats. Ook gemeenten kunnen deelnemen. Meld uw gemeente aan en roep wijken en straten op om samen energie te besparen.
 • Hul het boegbeeld van de stad in wol, maak een foto en publiceer hem met de oproep aan uw inwoners om ook een warme trui aan te trekken en energie te besparen.
 • Organiseer een wedstrijd energiebesparingsideeën voor bedrijven en/of burgers.
 • Kijk naar energiegebruik van bedrijven in de gemeente. Vraag bijvoorbeeld winkeliers hun deuren zo veel mogelijk dicht te houden of stimuleer bedrijven tot het verduurzamen van het bedrijventerrein.

Energiebesparing

 1. Zet de verwarming lager en roep iedereen op om een warme trui aan te trekken.
 2. Maak een concrete besparingsdoelstelling bekend, bijvoorbeeld: we besparen 2% energie tussen Warmetruiendag 2018 en Warme Truiendag 2019.
 3. Bekijk op Klimaatplein wat je organisatie kan doen om energie te besparen en/of om zelf duurzame energie op te wekken.
 4. Benoem op Warmetruiendag een gebouw- en bespaarcoördinator. Maak iemand verantwoordelijk voor het energieverbruik van het gebouw en stel een actieplan op.

Communicatie

 1. Bedenk energiebesparingsslogans en communiceer deze.
 2. Roep via een filmpje op om mee te doen aan de Warmetruiendag en zet deze op YouTube.

Inhoudelijke Acties

 1. Nodig een poolexpediteur uit voor een lezing of presentatie.
 2. Organiseer een klimaatdebat. Ga met elkaar in discussie wat mogelijke oplossingen zijn. Wat kan je zelf doen en wat zou de organisatie moeten doen? Communiceer de ideeën.
 3. Bekijk een klimaatfilm, bijvoorbeeld ‘An Inconvenient Truth’ of ‘The 11th hour’, en bespreek hem.
 4. Organiseer een diner/lunch met fair trade producten waar je warm van wordt.

Ludieke Acties

 1. Warmetruiendag is op een vrijdag: Casual Friday. Warmetruiendag is het startschot voor alle  casual fridays in de winter: elke vrijdag kan de verwarming vast lager voor het weekend.
 2. Organiseer een wedstrijd energiebesparing: wie heeft het beste idee? Formeer een jury die ter plekke de uitvoerbaarheid en de omvang van het effect van het idee beoordeelt en voer het beste idee ook uit! Bedenk voor elk team een thema/ workshop. Bijvoorbeeld de volgende 5 workshops:
 • De Denkers: hoe kun je met educatie en communicatie zorgen dat mensen geïnformeerd worden over klimaatverandering en hun gedrag aanpassen.
 • De Spaarders: hoe kan er energie worden bespaard.
 • De Uitvinders: technische maatregelen, innovatie en duurzame energie.
 • De Boswachters: bijdrage aan een groene omgeving (biodiversiteit).
 • De Sporters: Duurzame mobiliteit. Hoe zorg je dat de organisatie als totaal zo min mogelijk energie verbruikt voor het vervoer van en naar het werk.

Een actie toevoegen doe je hier!